Toiminnan periaatteet

Sukupuolisensitiivinen poikatyö

Sukupuolisensitiivinen työ tarkoittaa Poikien Tuvalla sitä, että toiminnassa otetaan huomioon poikien kehitykselliset ominaispiirteet ja toimintaa suunnataan pojille ottaen huomioon poikana olemisen moninaisuus. Sukupuolisensitiivisessä poikatyössä pyritään tarjoamaan välineitä eheän identiteetin ja minäkuvan rakentamiseksi. Sukupuolisensitiivisessä poikatyössä tunnistetaan poikien erityistarpeet ja stereotyyppiset käsitykset. Tunnistamalla stereotyyppiset käsitykset niitä voidaan purkaa ja tämän myötä laajentaa poikana olemisen tilaa.

Sukupuolisensitiivinen työ on myös poikien erojen ja monenlaisten poikana olemisen tapojen huomioimista. Jokaisen pojan voimaantumista, elämänhallintaa ja osallisuutta pyritään vahvistamaan yksilöllisesti. Tätä pyritään edistämään mm. erilaisten leikkien, toiminnallisten harjoitteiden sekä keskustelujen kautta, joiden avulla voidaan etsiä ja vahvistaa omaa itsetuntemusta ja identiteettiä.

Lisää tietoa Suomen muista sukupuolisensitiivisistä setlementtitoimijoista löydät täältä.

Ahjolan Setlementti

Ahjolan Setlementti on perustettu vuonna 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjalla luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain n. 1 350 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 18 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä n. 32 500 tuntia vuodessa.
  • Lasten ja nuorten harrastusryhmiä on noin 120, joissa harrastajia on vuosittain n. 1 200. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään loma-ajan toimintaa sekä erilaisia tapahtumia.
  • Vapaaehtoisten vetämissä aikuisten kerhoissa on vuosittain osallistujia n. 150.
  • Ahjola ylläpitää Harjulan päiväkotia Tampereen kaupungin ostopalveluna.
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja Ahjolan Poikatyö ovat 6–17-vuotiaille tytöille, pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville kohdennettua toimintaa.
  • Kotila on lapsiperheiden yhteinen olohuone Tampereen Amurissa, jossa perheet voivat viettää aikaa yhdessä kodinomaisessa ja yhteisöllisessä tilassa. 
  • Mainos-Ahjola vuokraa ulkomainostilaa eri kohteissa.

Lisätietoa muista Setlementeistä ja aatteesta Suomen Setlementtiliiton sivuilta.