Julkaisut

Isosisarustoiminnasta, Tyttöjen Tuvasta ja Poikien Tuvasta (ent. Ahjolan Poikatyö) tehtyjä opinnäytetöitä ja tutkimuksia:

2022

Mattila, Mette. Miesvapaaehtoisten ajatuksia rekrytoimisesta ja motivoimisesta Isosisarustoimintaan Ahjolan Setlementti ry:ssä. Opinnäytetyö Sosionomi AMK. LAB-ammattikorkeakoulu.

2020

Touhonen, Niina. Alakouluikäisten tyttöjen itsetunnon tukeminen toiminnallisessa ryhmässä. Opinnäytetyö Sosionomi amk. Tampereen ammattikorkeakoulu. 

2018

Ala-Marttila, Anu & Haapakoski, Kristiina. Miksi tulin ja jäin? – Isosiskotoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kokemuksia toiminnan aloittamisesta ja toimintaan sitoutumisesta. Opinnäytetyö (Sosionomi YAMK). Tampereen ammattikorkeakoulu.

2015

Pohjonen, Anne. Isosisko- toiminta: Vapaaehtoistyön malli Vaasan Setlementtiyhdistyksen Tyttötyöhön. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu.

Mattila, Kaisa. Tyttökulttuuria, luonnollisesti. Pro Gradu tutkielma. Tampereen yliopisto.

Tuovinen, Oona. Tyttöjen kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista Tampereen Tyttöjen Tuvalla. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

2013

Annila, Sannamari & Lehtonen, Outi. Kiltistä vahvaksi – voimauttavaa pienryhmätoimintaa tytöille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

2011

Annala, Mari & Pirttinen, Annukka. Tyttöjen Tupa – paikka tamperelaisille tytöille. Tyttöjen Tuvan toiminta sosiokulttuurisen innostamisen ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nyberg, Kaisa. Vanhemmat Tyttöjen Tuvan toimintaa arvioimassa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Heinonen, Sara. Isosiskona toimivien naisten kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Tapaustutkimus Ahjolan setlementin tyttötyöstä. Kandidaatin tutkielma. Tampereen yliopisto.

2009

Still, Heidi. Tyttöjen Tupa. Sukupuolisensitiivistä ja sosiokulttuurisesti innostavaa nuorisotyötä. Kandidaatin tutkielma. Tampereen Yliopisto.

Kurunmäki, Maarit. Hiljainen tieto Ahjolan Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminnassa. Kehittämisprojekti. Tampereen yliopisto.

Mikäli sinulla on jokin opinnäytetyö-/tutkimusidea, ota yhteyttä vastaavaan ohjaajaan.

Omat julkaisut:

Arjesta Juhlaa! Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Ahjolan Poikatyön tähtihetkiä. 2019. Ahjolan Setlementti.

Hyttinen, Annika, Santalainen, Jelena, Seppälä, Piia & Virtasalo, Matti. 2017. Isosisaruskurssi. Vapaaehtoisen opas. Setlementtijulkaisuja 51. Suomen Setlementtiliitto ry.

Malmi, Kati & Seppälä, Piia. 2012. Isosiskokurssi: Kurssimateriaali. Setlementtijulkaisuja 27. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti ry.

Malmi, Kati, Seppälä, Piia, Eicher, Heli & Mulari, Heta. 2012. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta: Toimintatavat ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin opas. Setlementtijulkaisuja 28. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti ry.

Materiaalit myös lainattavissa meiltä. Teemme mielellämme yhteistyötä vastaavaa toimintaa suunnittelevien tai jo aloittaneiden tahojen kanssa.