Isosisarustoiminta

Mitä Isosisarustoiminta on?

Yli 20 vuotta toimineen Isosiskotoiminnan rinnalla aloitettiin pojille eli Pikkuveljille suunnattu Isovelitoiminta syksyllä 2018. Tällöin myös nimi muuttui ja toimintaa alettiin kutsua Isosisarustoiminnaksi.

Isosisarustoiminnan tavoitteena on löytää toimintaan ilmoittautuneille lapsille ja nuorille vastuullinen aikuinen ystäväksi ja tueksi arkeen ja kasvuun. Isosisaruksiksi ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet, vähintään 18-vuotiaat aikuiset, jotka haluavat toimia aikuiskavereina lapsille ja nuorille. Molemmat osapuolet sitoutuvat toimintaan vähintään vuodeksi.

Tapaamiset

Isosisarus ja Pikkusisarus tapaavat toisiaan noin 1-4 kertaa kuukaudessa, yhteisen sopimuksen mukaan.

Yhteisen toiminnan sisällön suunnittelevat Isosisarus, Pikkusisarus ja hänen vanhempansa. Isosisaruksille ja Pikkusisaruksille järjestetään yhteistä toimintaa ympäri vuoden, esimerkiksi yhteisiä Sisaruspäiviä ja muuta tapahtumaa.

Vapaaehtoistoiminta

Isosisaruksena toimiminen on vapaaehtoistyötä, se on palkitsevaa ja antoisaa, sillä sekä Isosisarus että Pikkusisarus ovat mukana omasta halustaan. Toiminnan avulla voi saada ystävän, jonka kautta Isosisarus pääsee osaksi Pikkusisaruksensa kasvun vaiheita. Isosisaruksena toimimisen edellytyksenä on Isosisaruskoulutukseen osallistuminen. Isosisaruksille järjestetään virkistystoimintaa, jatkokoulutusta ja tukea Isosisaruksena toimiseen.

Isosisarukseksi tulee voida sitoutua vuodeksi. Mikäli et jostain syystä voi sitoutua vuodeksi, voit toimia Tyttöjen Tuvan aukioloissa vapaaehtoisena tai Poikatyössä vapaa-ajantoiminnan vapaaehtoisena. Lisäksi jokaisen Isosisaruksen rikosrekisteritausta selvitetään ennen oman Pikkusisaruksen saamista.

Pikkusisarus on

  • peruskouluikäinen tamperelainen tai Tampereella koulussa käyvä tyttö, poika tai sukupuoleltaan moninainen lapsi tai nuori
  • Pikkusisko (tyttö), Pikkuveli (poika) tai Pikkusisarus (sukupuoleltaan ei-binäärinen).

Ilmoittaudu Pikkusisarukseksi.

Isosisarus on

  • vapaaehtoinen
  • vähintään 18-vuotias Isosisko (nainen), Isoveli (mies) tai Isosisarus (sukupuoleltaan ei-binäärinen aikuinen)
  • positiivinen ja omannäköisensä malli Pikkusisarukselle.

Isosisarukseksi voi ryhtyä käytyään Isosisaruskurssin.

Video SisarusparistaPoikatyön vapaaehtoistoiminta

Poikatyön vapaaehtoisuus on suunnattu niille, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina Ahjolan Poikatyön avoimessa toiminnassa eli Poikien Tuvan aukioloissa, ryhmissä, retkillä tai tapahtumissa. Isosisaruskurssin käyminen antaa myös valmiudet toimia avoimen toiminnan vapaaehtoisena.