Toiminnan historiaa

Ahjolan Poikatyö on osa Ahjolan nuorisotyötä, johon kuuluvat myös Isosisarus- ja Tyttöjen Tupa -toiminta. Toiminta on lähtenyt liikkeelle vapaaehtoistyönä vuonna 1998 ja tämän jälkeen toimittiin Isosiskoprojektina (1999 – 2005). Toimintaa suunnattiin aluksi vain tytöille ja projektin aikana kehitettiin uusia toimintamalleja tyttöjen toiveista ja tarpeista lähtien.

Projektin tavoitteena oli peruskouluikäisten tamperelaisten tyttöjen arjen parantaminen tarjoamalla heille vapaaehtoistyötä tekeviä Isosiskoja arjen ystäviksi ja terveen kasvun tueksi. Toiminnan käynnistyessä Isosiskot ja Pikkusiskot tarvitsivat myös yhteisen kokoontumispaikan, mistä sai alkunsa Tyttöjen Tuvaksi nimetty tila. Sittemmin toiminta on kasvanut ja kehittynyt niin, että Tyttöjen Tupa muodostui Isosiskotoiminnan rinnalle omaksi, yhtä tärkeäksi toimintamuodokseen.

Vuosien mittaan toiminnan kehittyessä huomattiin, että vastaavaa toimintaa tulisi tarjota vastaavasti myös tamperelaisille pojille. Vuonna 2018 Isosisko- ja Tyttöjen Tupa -toiminta sai STEA:lta edellisvuotta suuremman kohdennetun toiminta-avustuksen, jonka avulla alettiin käynnistää myös pojille suunnattua toimintaa. Isosiskotoiminta laajeni lopulta Isosisarustoiminnaksi ja ensimmäiset Isoveljet koulutettiin syksyllä 2018. Pojille alettiin järjestää myös peruskouluissa tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmiä sekä kouluajan ulkopuolella avointa retki- ja harraste/kasvuryhmätoimintaa.

Isosisarus- ja Tyttöjen Tupatoiminta mahdollistuu STEA:n/ Veikkauksen kohdennetun toiminta-avustuksen avulla. Toiminnan suojelijana toimii dosentti Leena Kurki.