Jalkautuvat ryhmät ja muu yhteistyö

Poikatyön toimenkuvaan kuuluvat myös tarpeiden mukaan räätälöidyt, jalkautuvat tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmät tamperelaisille ala- ja yläkouluikäisille pojille, jotka järjestetään koulupäivien yhteydessä tai niiden ulkopuolella yhteistyössä oppilashuollon, opettajien ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Näissä ryhmissä on tarkoitus kehittää poikien tunneilmaisua ja sosiaalisia taitoja sekä siten vahvistaa heidän itsetuntoaan ja empatiakykyään. Ryhmät kokoontuvat 6 – 8 kertaa.

Ammattilaiset voivat olla tarvittaessa suoraan yhteydessä Ahjolan Poikatyöhön ja sopia mahdollisista yhteistyökuvioista. Ryhmät voidaan muodostaa joko yhden ryhmän pojista tai tarvittaessa pienimuotoisemmin poimimalla ryhmään eniten tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria. Poikaryhmät pyritään aina suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelletusti tarpeiden mukaan.

Poikatyön ohjaaja tekee myös yhteistyötä muiden poika- ja miestyötä tekevien tahojen sekä sosiaalitoimen kanssa. Jos siis sinulla tai tietämälläsi muulla taholla on tarvetta yhteistyölle, voit olla suoraan yhteydessä Poikatyöhön. Lyödään viisaat päämme yhteen ja pohditaan yhdessä mahdollisia yhteistyökuvioita tamperelaisen poikatyön edistämiseksi.