Isosisarustoiminta – Isovelitoiminta

Yli 20 vuotta toimineen Isosiskotoiminnan rinnalla aloitettiin pojille eli Pikkuveljille suunnattu Isovelitoiminta syksyllä 2018. Tällöin myös nimi muuttui ja toimintaa alettiin kutsua Isosisarustoiminnaksi. Ensimmäiset Isoveljet koulutettiin syyskuun 2018 kurssilla.

Isosisarustoiminnan tavoitteena on löytää toimintaan mukaan ilmoittautuneille tamperelaisille peruskouluikäisille (6–16-vuotiaille) lapsille ja nuorille vastuullinen aikuinen, ystäväksi ja tueksi arkeen ja kasvuun. Isosisaruksena voi toimia täysi-ikäinen aikuinen Isosisko, Isoveli tai Isosisarus, jolla on halu toimia myönteisenä mallina lapselle ja nuorelle; tytölle, pojalle tai sukupuoleltaan moninaiselle Pikkusisarukselle.

Isosisaruksena toimiminen on vapaaehtoistyötä. Se on palkitsevaa ja antoisaa, sillä sekä Isosisarus että Pikkusisarus ovat mukana omasta halustaan. Toiminnan avulla voi saada pienen ystävän, jonka kautta Isosisarus pääsee seuraamaan Pikkusisaruksensa kasvun vaiheita.

Isosisaruksena toimimisen edellytyksenä on Isosisaruskoulutukseen osallistuminen. Isosisaruksille järjestetään myös virkistystoimintaa, jatkokoulutuksia sekä tukea Isosisaruksena toimiseen. Jokaisen Isosisaruksen rikosrekisteritausta selvitetään ennen oman Pikkusisaruksen saamista. Isosisarukseksi tulee voida sitoutua vuodeksi. Mikäli et jostain syystä voi sitoutua vuodeksi, voit toimia Tyttöjen Tuvalla vapaaehtoisena Tupaisosiskona tai Poikatyössä avoimen toiminnan vapaaehtoisena.

Pikkusisarus on:
  • kuka tahansa peruskouluikäinen (6 – 16 -v.) tamperelainen tai Tampereella koulussa käyvä tyttö, poika tai sukupuoleltaan moninainen lapsi/ nuori.
Isosisarus on:
  • vähintään 18-vuotias mies (Isoveli), nainen (Isosisko) tai sukupuoleltaan moninainen aikuinen (Isosisarus).
  • käynyt Isosisaruskurssin.
  • vapaaehtoinen.
  • positiivinen malli Pikkusisarukselle.

Isosisarus ja Pikkusisarus tapaavat toisiaan noin 1–4 kertaa kuukaudessa, yhteisen sopimuksen mukaan.

Yhteisen toiminnan sisällön suunnittelevat Isosisarus, Pikkusisarus ja hänen vanhempansa.

6–16-VUOTIAAT POJAT, TYTÖT JA MONINAISESTI SUKUPUOLENSA KOKEVAT! Ilmoittautuminen Pikkusisarukseksi eli mukaan Isosisarustoimintaan, Ahjolan Poikatyöhön tai Tyttöjen Tuvalle tästä.

HALUATKO ISOSISARUKSEKSI TAI AVOIMEN TOIMINNAN VAPAAEHTOISEKSI?

Elokuun 2020 Isosisaruskurssi:
Ilmoittaudu tästä

Lokakuun 2020 Isosisaruskurssi:
Ilmoittaudu tästä

Tyttöjen Tuvan ja Ahjolan Poikatyön vapaaehtoisten koulutus (syksy 2020):
Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot:
piia.lyimo(at)ahjola.fi, p. 044 553 8436
essi.rasanen(at)ahjola.fi, p. 044 553 8435
niklas.soderstrom(at)ahjola.fi, p. 044 553 8432

–> Voit tutustua netistä löytyvään Isosisaruskurssi – Vapaaehtoisen oppaaseen tästä.