Poikien Tuvan vapaaehtoinen

Vaihtoehtona Isosisaruksena toimimiselle on Poikien Tuvan vapaaehtoisena toimiminen. Tällöin voi toimia aukioloissa, tapahtumissa, retkillä, leireillä kaikkien lasten ja nuorten yhteisenä vapaaehtoisena omien aikataulujensa mukaan, satunnaisesti tai vakinaisesti. Tämä on joillekin parempi tapa toimia vapaaehtoisena, jos ei halua tai pysty sillä hetkellä ottamaan omaa Pikkusisarusta itselleen, mutta haluaa kuitenkin toimia lasten ja nuorten ilona ja tukena. Poikien Tuvan vapaaehtoinen voi myös toimia ryhmänohjaajana harraste- ja kasvuryhmissä tai jalkautuvissa ryhmissä.

Poikien Tuvan vapaaehtoisten avulla toimintaan saadaan eri-ikäisiä miehiä ja sukupuoleltaan moninaisia aikuisia. He tarjoavat erilaisia aikuisen malleja sukupuoli-identiteetin rakentamiseen ja toimivat turvallisina, kuuntelevina aikuisina lasten ja nuorten arjessa ja haasteissa.

Poikien Tuvan vapaaehtoisena voi aloittaa käytyään Tyttöjen Tuvan ja Poikien Tuvan vapaaehtoisille ja ryhmänohjaajille suunnatun koulutuksen tai Isosisaruskurssin lisäosalla. Ryhmänohjaajana voi kurssin jälkeen aloittaa sovittuaan asiasta tyttö- ja poikatyön ohjaajien kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan omine tietoinesi ja taitoinesi, juuri sellaisena kuin olet!