Tietosuoja

Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Ahjolan Poikatyön yhteisen Tietosuojaselosteen voit ladata tästä:

TIETOSUOJASELOSTE_Kaikki toiminnat.

Isosisarustoiminnassa, Ahjolan Poikatyössä ja Tyttöjen Tuvalla mukana olevien työntekijöiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten rikostausta selvitetään aina ennen työssä aloittamista. Toiminnoissa on laadittu toimintaohje lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Toiminta tilaa ja kustantaa vapaaehtoisten rikisrekisteriotteen, harjoittelijat hankkivat oman otteensa.

Isosiskotoiminnan toimintaohjeen voit ladata tästä (huom. ohje pätee koko Isosisarustoimintaan eli Isoveljiin, Isosiskoihin ja Isosisaruksiin.):

Toimintaohje_lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat