Poikatyön vapaaehtoinen

Vaihtoehtona Isosisaruksena toimimiselle on Poikatyön vapaaehtoisena toimiminen. Tällöin voi toimia aukioloissa, tapahtumissa, retkillä, leireillä kaikkien lasten ja nuorten yhteisenä vapaaehtoisena omien aikataulujensa mukaan, satunnaisesti tai vakinaisesti. Tämä on joillekin parempi tapa toimia vapaaehtoisena, jos ei halua tai pysty sillä hetkellä ottamaan omaa Pikkusisarusta itselleen, mutta haluaa kuitenkin toimia lasten ja nuorten ilona ja tukena. Poikatyön vapaaehtoinen voi myös toimia ryhmänohjaajana erilaisissa ryhmissä.

Poikatyön vapaaehtoisten avulla toimintaan saadaan eri ikäisiä miehiä ja sukupuoleltaan moninaisia aikuisia. He tarjoavat erilaisia aikuisen malleja sukupuoli-identiteetin rakentamiseen ja toimivat turvallisina, kuuntelevina aikuisina lasten ja nuorten arjessa ja haasteissa.

Poikatyön vapaaehtoisena voi aloittaa käytyään Isosisaruskurssin tai erillisen perehdytyksen kautta.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan omine tietoinesi ja taitoinesi, juuri sellaisena kuin olet!